ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

Featured Post

NEET ಪಠ್ಯಕ್ರಮ 2024 | NEET 2024 Syllabus

ಇಮೇಜ್
  ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಾಗಲು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು NEET ಪಠ್ಯಕ್ರಮ 2024 pdf ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. NEET ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು (MCQ) ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯು 3 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, 200 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟು 180 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಐಗೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

2nd PUC Physics Chapter 1 Electric charge and field important questions for academic year 2023-24

2nd PUC Physics Chapter 1 Electric charge and field important questions for academic year 2023-24 Physics PUC II Important one mark, 2 mark, 3 Marks and 5 Marks most important Questions. 1.mention any one / two properties of electrics charges. 2. What is meant by conservation of charge? Explain. 3. What is meant by quantization of charge? Exaplain. 4. What is meant by additivity of charge. exaplain 5. State and explain coulombus law in electrostatics. 6. Write coulombus law in electrostatics in vector form and explain the symbols. 7. Write the SI unit of charges. 8. Define' coulombs ‘or define the SI unite of charges. 9. How does the electrostatics force between the two point charges change when a electric medium is introduced between them? 10. Define electric field. 11. Mention the SI unit of electric field. 12. Mention an expression for electric field due to a point charge and explain the smymbols. 13. What is an electric dipole? 14. What is an electrc dipole mom

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ವಿಧಾನ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಇಮೇಜ್
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವು ಬಹಳ ದುಬಾರಿ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಈಗ, ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಿಂದ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಾಲವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುವು: ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಪೂರ್ವ-ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನೀಡುವ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ

ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ : ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮ ಕಡ್ಡಾಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು.

ಇಮೇಜ್
. 23 ರ ಇಂದಿನಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ( Karnataka 2nd PUC Supplementary Exam ) ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, , ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲು ಹೊಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಚೀಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಹಂಚುವುದು ನಿಷೇಧವಾಗಿದೆ. 2) ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂಚುವುದು/ ರವಾನಿಸುವುದು ಮತ್ತಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. 3) ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮುಂತಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 4) ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. 5) ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು/ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವ, ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನದಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ 200 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪ

KCET Chemistry 2023|Keyanswers|KEA KCET 2023 chemistry unofficial keyanswers|Karnataka CET Entrace

ಇಮೇಜ್
Click to download KCET Chemistry keyanswers Download keyanswers

KCET 2023 Physics Keyanswers|Unofficial Keyanswers|KEA KCET 2023|Karnataka CET Entrace exam keyanswers 2023

ಇಮೇಜ್
KCET 2023 Physics Keyanswers|Unofficial Keyanswers|KEA KCET 2023|Karnataka CET Entrace exam keyanswers 2023 KCET Physics examination conducted by KEA On 21 May, Unofficial answers provides by top institution which provides KCET & NEET coaching. click to download

KCET 2023 Mathematics keyanswers |KCET mathematics 2023|KEA recent updates by Maths techy|KCET maths

ಇಮೇಜ್
KCET 2023 Mathematics Keyanswers.