ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

Featured Post

ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗಲು ಕಷ್ಟ ಪಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ!SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಇಮೇಜ್
ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗಲು ಕಷ್ಟ ಪಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ! 1. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪ್ರತೀ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 45 ಅಂಕದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ. 2. ಇನ್ನು ಪಾಠ 1, ಪಾಠ 2....ಹೀಗೆ ಓದುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಬಿಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. 3. ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಣತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ. 4. ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ (ಗ್ರಾಮರ್) ವಿಭಾಗವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಿಭಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಎರಡು ಅಥವ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಒಂದು ತರಗತಿಯು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ. . ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಬಾಯಿಪಾಠ, ಸಾರಾಂಶ ಬರೆಯುವುದು, ಪತ್ರ ಲೇಖನ, ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆ, ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ, ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ, ಗಾದೆ ವಿಸ್ತಾರ ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭ ಆದವು. ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗಲೂ ನೀವು ಕಲಿಯಬಹುದು. 6. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರುಕಾಲು ಘಂಟೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು |ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತ|ಪಿಯುಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆ 2023

ಇಮೇಜ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು |ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತ|ಪಿಯುಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆ 2023 ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು maths techy ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವತ್ತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ : 5 ಅಂಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ 4 ಅಂಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ( 4 ಅಂಕಗಳು ) ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. 6 ಅಂಕಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನೀಲಾನಕ್ಷೆ ಮಾಹಿತಿ |ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ 2023

ಇಮೇಜ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನೀಲಾನಕ್ಷೆ ಮಾಹಿತಿ |ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ 2023 ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಥಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ 5 ಪೇಪರ್ಸ್ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Total MBBS seats in Karnataka|Govt mbbs seats in Govt and private college as per Govt of Karnataka

ಇಮೇಜ್
Total MBBS seats in Karnataka|Govt mbbs seats in Govt and private college as per Govt of Karnataka Click to download PDF Click below to watch video Video link click here

NEET 2022 required documents|NEET KEA documents formats|Study certificate|rural certificate|Kannada medium certificate 2022

ಇಮೇಜ್
NEET 2022 required documents|NEET KEA documents formats|Study certificate|rural certificate|Kannada medium certificate 2022 Kannada medium certificate  rural certificate formats Study certificate formats https://youtu.be/ISCwLl563r4

KCET Engineering BSc agri Pharmacy Veterinary and BNYS Fee structure by KEA 2021| Karnataka all engineering college details

ಇಮೇಜ್
  KCET Engineering BSc agri Pharmacy Veterinary and BNYS Fee structure by KEA 2021| Karnataka all engineering college details  Download complete fee structure of all engineering colleges , college code and fee structure of all categories...  DOWNLOAD PDF Complete fee structure of Veterinary , Farm science , Engineering , Pharmacy and BNYS Fee structure PDF available. Youtube link for regular updates :  KCET NEET UPDATES CHANNEL  

Karnataka MBBS Govt and private College codes |Details of religious and linguistic minority colleges|NEET 2022 latest news

ಇಮೇಜ್
Karnataka MBBS Govt and private College codes |Details of religious and linguistic minority colleges|NEET 2022 latest news For details watch video Click to watch video To get pdf of medical college list as per Number of PG courses click to download pdf Whatsapp for counselling guidance 9590 76 7777