ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮೇ, 2022 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

Featured Post

Total MBBS seats in Karnataka|Govt mbbs seats in Govt and private college as per Govt of Karnataka

ಇಮೇಜ್
Total MBBS seats in Karnataka|Govt mbbs seats in Govt and private college as per Govt of Karnataka Click to download PDF Click below to watch video Video link click here

ಕರ್ನಾಟಕ SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು|ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ |ಕರ್ನಾಟಕ SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ 2022|SSLC ಫಲಿತಾಂಶ 2022

ಇಮೇಜ್
ಕರ್ನಾಟಕ SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಮೇ 19, 12:30pm ಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ. SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಲು ಹಂತ 1: URL ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿ www.karresults.nic.in ಹಂತ 2: ನಿಮ್ಮ SSLC ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಹಂತ 3: ಅಡ್ಮಿಟ್ಜ ಕಾರ್ಡ್ನ್ಮ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ದಿನಾಂಕ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಹಂತ 4: submit ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.