ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2019 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

Featured Post

KEA KCET 2024 documents verification details | KCET offline documents verification

ಇಮೇಜ್
ಸಿಇಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ: ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೇರಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆಫ್ಲೈನ್ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಯುಜಿ -ಸಿಇಟಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಆಫ್ ಲೈನ್ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಜೂ. 25ರಿಂದ 29ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಯೋಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ, ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು, ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ, ಡಿ ಫಾರ್ಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಧರಿಸಿ ಅವರು ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾತಿಕಾರದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

All India Youth Scholarship Entrance Examination (AIYSEE) 2020

ಇಮೇಜ್
All India Youth Scholarship Entrance Examination (AIYSEE) 2020 AIYSEE provides economical test series at an affordable cost of Rs. 1150 for one year. Through this test series subscription the students can avail AIYSEE test series for 1 year. The scholarship exam is free and has no cost envolved, the application fee charge of Rs. 1150 is mandatory as the AIYSEE test series is provided for 1 year in which students can practise for varoius upcoming exams like NEET, IIT JEE etc. We fund the most talented students and help them pursue the most expensive education in India. The rationale is simple. Given the level of tuition and other fees in professional colleges, the poor have no chance today to pursue their dreams of becoming engineers or doctors. These students cannot get educational loans from banks either given the insistence of banks in India for history of banking relationships and a need for collateral. However, the earning potential of these professions is very

Continuity & Differentiability important questions for Karnataka PUC Annual Examination March 2020

ಇಮೇಜ್
Continuity & Differentiability important questions for Karnataka PUC Annual Examination March 2020 This article contains important questions of continuity and differentiability chapter as per PUC II year Karnataka pu board Paper setting rule. (NCERT) Dear students make 5.2 instead of 5.1 in one mark questions . For composite functions 5.2 For exponential functions 5.5 For Continuity problems 5.1 Whatsapp us for Solutions of Continuity & Derivatives samples. 9590767777

AWOO Foundation Scholarship for UG Engineering Medical PG Students 2019| Scholarship 2019|PG and UG students

ಇಮೇಜ್
Established in 2013  AWOO Foundation  is a registered charitable trust that supports deserving students from economically weaker sections of society. The scholarship is offered at both, the undergraduate and postgraduate levels, for professional and livelihood-focused courses. Last Date to Apply :  Deadline: 31-10-2019 Eligibility Open for students enrolled in Diploma, Under-Graduation and Post-Graduation programmes. All applicants must have passed Class 12  Annual family income of the applicant should be less than/equal to INR 6,00,000 (6 Lakhs). Scholarship Awards:- Course Maximum Scholarship Amount per year  UG Engineering INR 1,25,000 UG Medical INR 2,50,000 UG Others INR 1,00,000 PG Management INR 3,00,000 PG Medical INR 3,00,000 PG Others INR 1,25,000 Overseas Courses INR 5,00,000 Scholarship Amount Depends on the course applied How to apply for ‘AWOO Foundation Scholarship’? Click on ‘A